Zeeland

Geschiedenis

De Zeeuwse geschiedenis is getekend door het water. De strijd tegen het water heeft de Zeeuwse volksaard gevormd; harde werkers die niet klagen, maar noest voortploeteren. Kreken, welen en oude dijkjes herinneren aan het feit dat al het land op de zee … In Zeeland: Geschiedenis

Ook in Zeeland Zeeland |